Pronájem nebytových prostor a kanceláří Praha

V případě zájmu o pronájem nebytových prostor v našem areálu si vyberte z naší nabídky v odkazu Volné prostory. Poté nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky, a sjednejte si prohlídku poptávaných prostor. Pro zrychlení jednání můžete předem vyplnit formulář pro zájemce o pronájem a s sebou přinést i ostatní požadované dokumenty.

Jedná se o tyto dokumenty:

Pro právnické subjekty:

  • Vyplněný formulář pro zájemce o pronájem
  • Aktuální výpis z Obchodního rejstříku
  • Osvědčení o registraci DIČ
  • Bankovní spojení

V případě, že nájemní smlouvu nebude podepisovat statutární zástupce společnosti, plnou moc pro osobu zmocněnou k podpisu nájemní smlouvy s ověřeným podpisem statutárního zástupce společnosti

Pro soukromé osoby/OSVČ:

  • Vyplněný formulář pro zájemce o pronájem
  • Občanský průkaz / Živnostenský list
  • Osvědčení o registraci DIČ
  • Bankovní spojení

V případě požadavku o rezervaci nebytového prostoru, bude se zájemcem sepsána rezervační dohoda, jejíž vzor je možno si prohlédnout v sekci Dokumenty ke stažení. V takovém případě bude vyžadována k datu podpisu této dohody úhrada rezervačního poplatku pronajímateli.

Upozorňujeme všechny zájemce o pronájem nebytových prostor, že ke dni podpisu nájemní smlouvy, bude pronajímatelem vyžadována úhrada peněžité záruky (kauce), jejíž výši určí pronajímatel, a to s ohledem na velikost pronajímaných prostor a případného požadavku zájemce o umístění sídla společnosti na adresu pronajímaných nebytových prostor.